Phụ nữ đánh mất trinh tiết không xứng đáng để lấy làm vợ

(aFamily)- Những cô gái để mất trinh tiết là không chấp nhận được. Liệu con của chúng ta có được giáo dục tốt bởi người mẹ như vậy không?