Phụ nữ có bằng cấp dễ kết hôn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phụ nữ với bằng cấp đại học sẽ dễ kết hôn hơn là những chị em có học vấn thấp hơn. Nghiên cứu đã đi ngược lại quan niệm truyền thống rằng phụ nữ học cao hay bị 'ế'.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=52124