Phụ cấp trách nhiệm của cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội

Gần đây, Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của một số đồng chí cán bộ trong quân đội hỏi về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội được thực hiện như thế nào...