Phụ cấp thu hút tính từ tháng 3/2011 đúng hay sai?

GD&TĐ - Tôi được UBND huyện điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ năm học 2008-2009. Về đây tôi không còn làm giáo viên mà chuyển sang làm thủ quỹ kiêm văn thư.

Tuy nhiên, khi hưởng phụ cấp thu hút thì tôi chỉ được tính kể từ tháng 3/2011, thời gian trước đó tôi không được tính. Như vậy là đúng hay sai?

Nếu không được tính hưởng phụ cấp thu hút thì có được tính để hưởng phụ cấp lâu năm hay không? – Đỗ Thị Công Phượng (dtcongphuong***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số: : 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, có nêu:

Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/1/2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3/2011.

Với hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, việc bạn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011 là đúng với quy định hiện hành.

Về phụ cấp lâu năm, theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư trên thì: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, phụ cấp lâu năm của bạn sẽ được tính kể từ thời điểm bạn nhận quyết định điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để công tác (tức từ năm học 2008 - 2009).