Phụ cấp chức danh Đảng, đoàn thể có tính đóng BHXH?

Công ty của ông Nguyễn Việt Hùng (TP. Hồ Chí Minh) có một số người kiêm nhiệm chức danh Bí thư cơ sở Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên. Ông Hùng hỏi, phụ cấp những chức danh này có tính đóng BHXH không?

Phụ cấp chức danh Đảng, đoàn thể có tính đóng BHXH? - Ảnh 1

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Công ty ông Hùng thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH thì căn cứ Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH : “Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự”.

Như vậy, căn cứ quy định trên, các phụ cấp ông Hùng nêu phải đóng BHXH.

Chinhphu.vn