PHR: Doanh thu 10 tháng đạt gần 718 tỷ đồng

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2016.

PHR: Doanh thu 10 tháng đạt gần 718 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, sau 10 tháng, doanh thu PHR đạt gần 718 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79,1% so với kế hoạch đề ra.

Trong riêng tháng 10, PHR giao bán được 3.071 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 31.219.060 đồng/tấn. Doanh thu tháng 10 đạt gần 96 tỷ đồng.

Lũy kế tiêu thụ 10 tháng là 23.860,63 tấn mủ thành phẩm, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với đó, giá bán bình quân trong 10 tháng đạt 30 triệu đồng/tấn.

Tháng 10 công ty khai thác được 1.716 tấn mủ quy khô, đạt tỷ lệ 10,53% kế hoạch năm. Lũy kế 10 tháng khai thác đạt sản lượng 11.746 tấn mủ quy khô, đạt tỉ lệ 72,06% kế hoạch năm.

Trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch cả năm với sản lượng khai thác 17.600 tấn, tiêu thụ 27.600 tấn với giá bán bình quân 26 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu kế hoạch đạt 907 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 101 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ