Phòng vệ sinh bài trí hợp phong thủy và những điều kiêng kỵ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong ngôi nhà truyền thống Việt Nam trước đây, khu vệ sinh đã có sự tách bạch khô - ướt, bẩn - sạch, dẫn đến nhà tắm thường không ở chung một chỗ với nhà xí.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=112010