Phỏng vấn qua điện thoại: Cần chuẩn bị những gì?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cuộc phỏng vấn tới của bạn không phải là gặp trực tiếp người tuyển dụng mà là phỏng vấn qua điện thoại. Vậy, làm thế nào để tạo ấn tượng tốt nhất?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/203882.asp