Phong tục đón năm mới ở các nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mỗi quốc gia trên thế giới đón năm mới theo truyền thống dân tộc mình. Từ ngàn xưa, trong nhân dân đã có niềm tin là "Đón năm mới như thế nào thì năm mới đó sẽ được may mắn như thế".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115466&sub=82&top=45