Phong trào thi đua yêu nước đóng góp lớn cho sự phát triển của TP HCM

Việc thực hiện nghiêm túc, sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước đã giúp TP HCM hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục các khó khăn, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững

Sáng 21-3, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước sáng 21-3

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước sáng 21-3

Nhiều phong trào thi đua nổi bật

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, UBND thành phố cho biết năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, thành phố tập trung ban hành các chính sách hỗ trợ, khẩn trương triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 – 2025 gắn với kiểm soát dịch bệnh. Đây là nền tảng quan trọng để mở cửa phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường ngay từ đầu năm.

Các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, duy trì hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội và sự hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân với tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển" góp phần hoàn thành đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

"Những kết quả đạt được trong năm 2022 có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố chủ động đề ra"- UBND thành phố nhìn nhận.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước sáng 21-3

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước sáng 21-3

Tạo không khí sôi nổi

Những phong trào thi đua trong năm 2022 đã được thành phố triển khai có hiệu quả như phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; phong trào thi đua "Cải cách hành chính"...

Các phong trào thi đua luôn lồng ghép với nội dung thực hiện Chỉ thị 05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề như phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân cùng thành phố đồng hành và phát triển"; phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố... được các cơ quan, đơn vị, địa phương, các các cụm, khối thi đua trên địa bàn triển khai nghiêm túc.

Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng yếu, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn, tạo động lực mạnh mẽ, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững.

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Đó là công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở còn chung chung, chưa chú trọng đến mục tiêu thi đua.

Vẫn còn một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức, chiếu lệ, nội dung thi đua chưa phong phú, đa dạng; phong trào thi đua ở khu vực sản xuất tư nhân chưa được quan tâm đúng mức.

Mặt khác, công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến mang nặng tính hình thức, thiếu tính thuyết phục, chưa thu hút đối tượng học tập và làm theo; một số đơn vị chưa đảm bảo công tác giới thiệu điển hình tiên tiên về thành phố theo quy định.

Nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua

Một điểm đáng chú ý trong phong trào thi đua TP HCM năm 2022 là tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo thành phố giai đoạn 2021 - 2030, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo hướng về cơ sở để tìm kiếm, lựa chọn các mô hình, giải pháp sáng tạo đề xuất tham gia Giải thưởng Sáng tạo TP HCM.

Từ các phong trào thi đua nhiều mô hình, cách làm hay tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các gương thầm lặng mà cao cả được phát hiện được tuyên dương, nhân rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt Lễ tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" lần 5 được tổ chức với nhiều điểm mới, sáng tạo nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng nhân văn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-dong-gop-lon-cho-su-phat-trien-cua-tp-hcm-20230321093312872.htm