Phong trào thi đua là động lực hoàn thành các nhiệm vụ ngành tư pháp

Trong năm 2020, ngành Tư pháp Khu vực miền Tây Nam Bộ đã kịp thời phát động phong trào thi đua đến tất cả các thành viên, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, nền tảng thúc đẩy tập thể, cá nhân ra sức thi đua, cùng nhau vượt khó, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ngày 11/12, tại Đồng Tháp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành tư pháp Khu vực miền Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Đình Thương)

Báo cáo tại hội nghị cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự nỗ lực và bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương đã giúp cho công tác thi đua, khen thưởng ngành tư pháp Khu vực miền Tây Nam Bộ đi vào thực chất, góp phần hoàn thành chương trình nhiệm vụ năm 2020. Công tác Tư pháp và THADS đã được chính quyền địa phương các cấp ghi nhận. Sở Tư pháp một số địa phương còn được lãnh đạo tỉnh giao thẩm định các dự án liên quan đất đai, vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, khẳng định sự tin cậy và vị thế của ngành tư pháp tại địa phương.

Với những nỗ lực của các đơn vị, thành tích kết quả thi đua, chấm điểm năm nay rất đáng khích lệ. Theo dự kiến, có 13/13 Sở Tư pháp đạt loại A, khối THADS có 6 Cục đạt loại A, mặt bằng chung số điểm đạt khá cao.

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp cho biết, trong năm 2020, khu vực thi đua đã kịp thời phát động phong trào thi đua đến tất cả các thành viên, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, nền tảng thúc đẩy tập thể, cá nhân ra sức thi đua, cùng nhau vượt khó, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, các đơn vị đã không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng người công chức, viên chức ngành Tư pháp vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả Khu vực thi đua miền Tây Nam Bộ đã đạt được. Đồng thời, nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Khu vực thi đua đề ra.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần coi thi đua là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Khi xây dựng phương hướng triển khai phong trào thi đua cần đặt ra chỉ tiêu cụ thể, tránh dàn trải. Song song đó, phải đổi mới phương thức đánh giá, bình xét phong trào thi đua kịp thời, chính xác, khách quan. Phát hiện kịp thời các nhân tố mới, tiến hành xuất khen thưởng đột xuất. Do vậy tôi tin tưởng, năm 2021, công tác tư pháp và THADS khu vực sẽ đạt được nhiều kết quả, thực hiện thắng lợi kế hoạch địa phương.”- Thứ trưởng nói.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp cũng công bố quyết định về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua năm 2021. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre làm Trưởng Khu vực, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh và Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh làm Phó Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ./.

Chi Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/phong-trao-thi-dua-la-dong-luc-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-nganh-tu-phap-569802.html