Phong trào cánh tả lan rộng ở Mỹ la-tinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong thập kỷ vừa qua, phong trào cánh tả Mỹ la-tinh tiếp tục được củng cố, phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo trong đời sống chính trị, xã hội ở nhiều nước trong khu vực. Chính quyền một số nước Mỹ la-tinh đã lựa chọn "Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21" là con đường phát triển đi tới tương lai.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141578&sub=83&top=45