Phong tỏa tạm thời Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM do có ca nghi nhiễm

    47 liên quanGốc

    Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM và UBND Quận 7 đã được phong tỏa tạm thời do có ca nghi nhiễm COVID-19.

    TỰ SANG - TÚ QUYÊN

    Nguồn PLO: https://plo.vn/video/phong-toa-tam-thoi-tru-so-phong-canh-sat-pccc-tphcm-do-co-ca-nghi-nhiem-993762.html