Phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

    VNEWS
    160 liên quanGốc

    Thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Y tế tạm thời phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh) để khống chế dịch và đảm bảo an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/phong-toa-benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong-co-so-dong-anh-210478.htm