Phong thủy sân phơi

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Trong ngôi nhà xưa nay, chỗ giặt và phơi quần áo không phải là không gian chính, nhưng nếu sắp xếp bất hợp lý sẽ dẫn đến thiếu tiện dụng và...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2008/04/07/093508/1849