Phóng thích cựu Thủ tướng Bangladesh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 1/10, Tòa án tối cao Bangladesh đã quyết định phóng thích cựu Thủ tướng Begum Khaleda Zia sau gần 1 tháng bắt giam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76106.cand