Phòng rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 ( Chương trình 585) hôm nay tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ nhất và khởi động các hoạt động của Chương trình.

9 hoạt động và 3 dự án Ngày 05/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý (HTPL) liên ngành dành cho DN với tổng kinh phí thực hiện lên tới 190 tỷ đồng cho giai đoạn từ nay đến hết năm 2014. Chương trình 585 bao gồm 9 hoạt động chính như thực hiện thông tin pháp lý cho DN dưới nhiều hình thức khác nhau; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho DN; tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý DN; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế của DN; xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện công tác HTPL cho DN… Các hoạt động trên được tổ chức thực hiện theo 3 dự án gồm Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho DN, Dự án HTPL cho DN trên một số hoạt động cụ thể và Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng HTPL cho DN. Cùng với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của DN, Chương trình cũng sẽ tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp DN kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của DN. Chương trình được triển khai trong phạm vi toàn quốc, có tập trung triển khai điểm tại 7 địa phương được lựa chọn là Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Thời gian triển khai Chương trình diễn ra từ năm 2010 - 2014 và có định hướng các hoạt động tới năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước và đóng góp của các cơ quan, tổ chức, DN tham gia Chương trình là 190 tỷ đồng. Tích cực triển khai thực hiện Quyết định 585 Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có ý kiến chỉ đạo về thực hiện Quyết định 585. Trong đó có việc dự kiến thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình; xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình; lên kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình; hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác này cũng như chuẩn bị kinh phí triển khai Chương trình. Trên cơ sở dự kiến, Bộ Tư pháp đã gửi công văn đề nghị các cơ quan, tổ chức cử đại diện tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình. Ngay khi có phản hồi, ngày 5/7/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 1869/QĐ-BTP thành lập Ban chỉ đạo Chương trình gồm 14 đồng chí do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm Trưởng ban và Quyết định số 1876/QĐ-BTP thành lập Tổ Thư ký gồm 21 người do Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Dương Đăng Huệ làm Tổ trưởng. Sau một thời gian tích cực phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo thông, ngày 12/10 vừa qua, lãnh đạo 2 Bộ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác HTPL cho DN. Ngoài các nội dung và định mức chi cho các hoạt động thường xuyên cho công tác HTPL cho DN theo Nghị định số 66, Thông tư liên tịch còn quy định các nội dung và định mức chi cho Chương trình. Thục Quyên