Phóng nhanh, hai xe máy đâm sầm vào nhau rơi xuống mương

Nam thanh niên đi xe máy chở ba, không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh, không quan sát trên đoạn đường làng, đâm sầm vào xe máy, ngã nhào ra đường.

Video: Nguyễn Thế Hùng