Phòng Giao dịch ABBANK Phố Huế đi vào hoạt động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT) – Ngày  21/12, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã đưa Phòng giao dịch ABBANK Phố Huế tại Hà Nội đi vào hoạt động.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/154026