Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn ngành GTVT

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng-chống tham nhũng (PCTN), đánh giá công tác PCTN thời gian qua, đồng thời đề ra biện pháp trong thời gian tới.

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn ngành GTVT - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nêu rõ, phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của CBCNV toàn ngành

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, Đảng viên toàn ngành trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, đem lại hiệu quả tốt trong công tác PCTN.

Trong thời gian tới, để nâng cao được hiệu lực hiệu quả công tác PCTN trong ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải xác định PCTN là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, Đảng viên, CNV ngành GTVT. Các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực GTVT. Hoàn thiện các văn bản pháp luật theo hướng đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thúc đẩy SXKD. Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công khai, minh bạch, công tác xã hội hóa trong công tác đầu tư công, cổ phần hóa…

Đối với các doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong công tác PCTN giữa Chủ tịch HĐTV với các tổ chức Đảng, đoàn thể. Nâng cao vai trò của Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách…

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn ngành GTVT - Ảnh 2

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao Bằng khen của Bộ GTVT cho 5 tập thể và hai cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác PCTN

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà khẳng định, công tác PCTN luôn được tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Do đó, trong thời gian qua, công tác PCTN bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

“So với giai đoạn 2006-2011, công tác PCTN giai đoạn 2011-2015 đã có bước tiến quan trọng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT. Cải cách hành chính, quản lý sử dụng tài sản công. Áp dụng KHCN trong hoạt động, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ trưởng trong thực thi công vụ trên tất cả các mặt hoạt động, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế” – ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, việc thực hiện công khai, minh bạch cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát tại nhiều lĩnh vực đã đem lại những kết quả nổi bật. Theo công bố của Bộ Nội vụ, liên tục từ năm 2012 đến nay, Bộ GTVT được xếp trong nhóm dẫn đầu các Bộ và cơ quan ngang Bộ về công tác cải cách hành chính. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Bộ GTVT thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ giá thành, tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư. Đến nay, kinh phí dự án tiết giảm được hơn 57.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020, để công tác PCTN đạt hiệu quả hơn nữa, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn lại Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác PCTN. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN. Tập trung đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong các lĩnh vực công tác. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, có nhiều kênh tiếp nhận thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng…

Kỳ Nam