Phòng chống tham nhũng không chỉ là chuyện to tát…

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hướng về 4 chiến sỹ CSCĐ kiên quyết không nhận hối lộ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Vũ Tiến Chiến bày tỏ: "Nói phòng, chống tham nhũng không phải chuyện to tát nơi đâu mà bằng những hành động thường ngày như vậy. Đời sống của các chiến sỹ còn rất khó khăn nhưng ý thức trách nhiệm, sự trong sạch, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô là minh chứng tiêu biểu trong cuộc chiến này".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/3/110547.cand