Phòng chống cúm gia cầm ở biên giới VN-Campuchia

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổ chức di cư quốc tế (IOM) vừa phát động một dự án thí điểm nhằm tăng cường sự hiểu biết và cách phòng chống dịch cúm gia cầm dọc biên giới Việt Nam-Campuchia.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247333/Default.aspx