Phòng chống bão, cấm biển từ Bình Định đến Cà Mau

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chiều 20/11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương (BCHPCLBTƯ) đã có cuộc họp khẩn cấp chủ động phòng chống một cơn bão mới có khả năng đổ bộ vào miền Nam nước ta. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo sẽ cấm biển từ sáng 21/11 đối với các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79385.cand