Phòng bệnh tả bằng kinh nghiệm dân gian

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trong mấy ngày qua, bệnh tả xuất hiện lại ở phía Bắc, căn bệnh này được coi là một trong những bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/3/21/231165.tno