Phòng bệnh mùa cúm gia cầm

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Mặc dù chưa lây từ người sang người nhưng cúm gia cầm ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, khả năng thích ứng cao hơn, độc lực gia tăng, trong khi đó mùa cúm đang gần kề

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/238930.asp