Phòng ảnh Cảm xúc Hà Nội

    Gốc

    ND - Chiều 6-10 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội khai mạc triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 38 đề tài Cảm xúc Hà Nội tại Nhà triển lãm Hàng Bài.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132413&sub=134&top=43