Phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thanh tra TP Hà Nội trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra TP. Ảnh: Nguyễn Nhuần

Báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy tại hội nghị cho thấy, qua gần 3 năm thực hiện Quyết định số 4272 ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, quan hệ công tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Nội chính Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô; giữa Ban Nội chính Thành ủy với Thanh tra TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp và củng cố mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, UBND TP giao. Hình thức phối hợp đa dạng, linh hoạt, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để sự phối hợp công tác thông tin, nắm tình hình kịp thời, chặt chẽ, Ban Nội chính Thành ủy tiến hành ký kết với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thanh tra TP.

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Quy chế này nêu rõ mục đích phối hợp của hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng...

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra TP quy định phạm vi phối hợp của hai cơ quan nhằm tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy những chủ trương, định hướng của Thành ủy về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng (có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, dư luận xã hội quan tâm...) được phát hiện qua thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng... Bên cạnh đó, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, thanh tra, phòng, chống tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Ký kết, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phối hợp chung, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Thường trực Thành ủy, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động, kịp thời, phát huy hiệu quả mỗi cơ quan trong việc cung cấp thông tin, lưu ý bảo mật thông tin, ko ảnh hưởng hoạt động nghiêp vụ mỗi cá nhân. Hợp tác chặt chẽ hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu chung của Thủ đô và đất nước... Hàng năm tiến hành đánh giá kết quả phối hợp, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho biết, việc ký quy chế nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt các quy định trong quy chế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Thủ đô.

Nguyễn Nhuần