Phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 1

Nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về môi trường và bảo vệ môi trường nói riêng; hiện thực hóa những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ, dân cư vùng đồng bào tôn giáo kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lụt, lũ quét, hạn hán, hỏa hoạn...

Nguyễn Mạnh Hà