Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Sáng 28/8, BHXH huyện Long Điền và Huyện Đoàn Long Điền tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023-2025.

Ông Bùi Sơn Miên (trái), Giám đốc BHXH huyện Long Điền và ông Phạm Tiến Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền trao bản ký kết chương trình phối hợp.

Ông Bùi Sơn Miên (trái), Giám đốc BHXH huyện Long Điền và ông Phạm Tiến Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền trao bản ký kết chương trình phối hợp.

Tại buổi lễ, BHXH huyện Long Điền và Huyện Đoàn Long Điền đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN với các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; cấp phát tài liệu tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ cán bộ đoàn; tư vấn, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN thông qua sinh hoạt chi đoàn, CLB đoàn viên thanh niên tại cộng đồng…

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202308/phoi-hop-tuyen-truyen-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-988710/