Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết TW 6 về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH & CN

Chiều 11/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ. Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh dự lễ ký kết.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa
Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ KH&CN,
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Việc phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế tại Bộ, ngành và địa phương; Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật KH&CN; Phát huy vai trò của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật KH&CN, góp phần để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời, có cơ sở để biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó nâng cao tiềm lực về phát triển KH&CN trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Theo chương trình phối hợp việc giám sát tập trung vào giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật KH&CN, việc thực hiện các chế độ, chính sách về phát triển KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân; trong đó, tập trung vào việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ; Giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển KH&CN gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bộ, ngành và địa phương; Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về KH&CN; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về KH&CN, các chế độ, chính sách về ứng dụng và phát triển KH&CN tới các tổ chức, cá nhân với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp.

Để triển khai thực hiện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát ở Trung ương và cấp tỉnh. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các Hội KH&KT cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát hàng năm; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; tổ chức các cuộc họp triển khai, các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình. Cùng với đó trên cơ sở thống nhất với các cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra quyết định thành lập đoàn giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thông báo kịp thời kết quả giám sát cho Chính phủ, Bộ KH&CN. Tổng hợp kết quả giám sát vào báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân để báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội…

Phó chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Cũng theo chương trình phối hợp được ký kết sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát do một Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ KH&CN và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Về tổ chức thực hiện, trong quý II năm 2015, hoàn thành tài liệu tuyên truyền, tập huấn và giám sát thí điểm tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương để sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH&CN là việc làm hết sức có ý nghĩa gắn với nội dung trọng điểm là quốc sách và là 1 trong 3 khâu đột phá. Những nội dung trong giám sát đưa ra là tương đối mới, đối tượng giám sát là các đơn vị,doanh nghiệp, các trường học, cơ quan nghiên cứu trong việc thực hiện Luật KH&CN nhằm khẳng định những mặt tốt, mặt đúng đắn, đồng thời phát hiện mặt bất hợp lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật KH&CN.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong việc phối hợp triển khai giám sát này, Liên hiệp các Hội KH&KT và các thành viên là tổ chức có nhiều kinh nghiệm và lực lượng chủ lực chính trung thực và Mặt trận sẽ cùng Liên hiệp tham gia giám sát tại các cơ sở.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, đây là việc làm mới cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trước mắt là tạo cơ chế cách làm để sau 1 năm triển khai giám sát ở Trung ương sẽ có tổng kết rút kinh nghiệm và bàn giao quy trình cho các địa phương triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân:

Việc giám sát giúp khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ

Việc huy động đội ngũ các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và MTTQ tham gia giám sát đã mang đến cho hoạt động khoa học công nghệ niềm hy vọng. Qua việc ký kết đã huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị giám sát chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, giúp cho Bộ KH&CN vượt qua những khó khăn, thách thức.

Thông qua hoạt động giám sát, Bộ KH&CN tin tưởng các cơ quan quản lý, các đoàn thể, viện nghiên cứu, các trường Đại học và các nhà khoa học sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục trở ngại để đạt được những tiến bộ, giúp cho khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Về phía Bộ KH&CN sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Liên hiệp các Hội KH&KT xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát, lựa chọn địa bàn, đối tượng, hình thức phù hợp để xây dựng mô hình phối hợp giám sát. Cùng với đó Bộ sẽ hướng dẫn các Sở KH&CN phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Liên hiệp các Hội KH&KT cùng cấp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giám sát.

Bộ sẽ xem xét xử lý kịp thời những hành vi vi phạm được phát hiện cũng như biểu dương khen thưởng những cơ sở có thành tích trong việc thực hiện NQ TƯ 6 và Luật KH&CN theo quy định của pháp luật.

Anh Vũ - Ảnh: Hoàng Long