Phối hợp giám sát chính sách phát triển khoa học công nghệ

Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 11) về phát triển khoa học và công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học-Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam ký kết chiều 11/3.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại phòng phân tích khoáng sản của Viện Khoa học Công nghệ (Vinacomin). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chương trình phối hợp tập trung giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện các chế độ, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân; việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực, khoa học công nghệ.

Theo chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại bộ, ngành và địa phương; rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ ; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, các chế độ, chính sách về ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ tới các tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước.

Việc giám sát thực hiện luật pháp liên quan đến khoa học công nghệ nhằm khẳng định những mặt tốt, đúng đắn của chính sách phát triển khoa học công nghệ, đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, góp phần để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ.

Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tiếp thu các văn bản của Chính phủ đã ban hành để làm cơ sở cho việc giám sát.

Cơ quan chủ lực thực hiện giám sát này là Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa ba cơ quan nhằm tạo cơ chế xác định mục tiêu, cách làm. Sau một năm, khi hình thành được quy trình, công tác giám sát sẽ được bàn giao cho các tỉnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ làm công tác điều phối phối hợp.

Khẳng định đây là chương trình rất có ý nghĩa, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng việc Liên hiệp cũng như các cơ quan của Mặt trận tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Luật khoa học và công nghệ 2013 sẽ huy động được sức mạnh trí tuệ của các nhà khoa học, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ./.