Phối hợp chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng tích cực chuẩn bị, tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng tích cực chuẩn bị, tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.

Ảnh: gdtd.vn

Theo đó, tuyên truyền, thông báo rộng rãi, kịp thời các quan điểm, chủ trương trong công tác quản lý, các quy định về kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (gọi chung là trường phổ thông) và các thí sinh.

Chỉ đạo các trường phổ thông có lớp 12 thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thời gian năm học 2011-2012, tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho người học.

Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các Hội đồng: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và các đoàn thanh tra thi, bảo đảm đúng thành phần, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó tập trung làm rõ các điểm mới về công tác tổ chức kỳ thi.

Xây dựng phương án tổ chức coi thi phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực tổ chức thi của địa phương, đơn vị.

Xây dựng phương án chấm bài thi của thí sinh thuộc địa phương, đơn vị sao cho giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mà mình giảng dạy.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra, giám sát nhằm góp phần tích cực đảm bảo kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy chế.

Tổ chức phổ biến, tập huấn kỹ Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, chấm thi và yêu cầu mọi cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nhằm khắc phục triệt để các sai sót, bất cập trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước đây.

Hướng dẫn kiểm tra, xử lý kịp thời, đảm bảo các trường phổ thông chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi, xác nhận điều kiện dự thi, quản lý hồ sơ dự thi của thí sinh, đảm bảo cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của địa phương, đơn vị để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi, cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng khi có sự cố bất thường xảy ra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Lập Phương

,