Phổi của loài người có một khuyết tật nghiêm trọng

    Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
    Gốc

    Không khí quanh chúng ta chứa đầy đủ loại hạt lơ lửng xung quanh và bay theo làn gió. Nếu những hạt đó xâm nhập vào phổi, chúng có thể tàn phá cơ thể chúng ta.

    Minh Khôi Video: MinuteEarth

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-phoi-cua-loai-nguoi-co-mot-khuyet-tat-nghiem-trong-post1340161.html