Phố Wall tiếp tục chứng kiến phiên tăng điểm ấn tượng sau quyết định của FED

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết sẽ bơm 1.000 tỷ USD thông qua việc mua lại các khoản nợ chính phủ dài hạn, để đưa nền kinh tế dần thoái khỏi tình trạng suy thoái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=136377