Phố Wall mất điểm sau 3 phiên tăng

    Gốc

    Hanoinet - Trong thời gian còn lại của tuần, kết quả kinh doanh của các công ty tiếp tục được công bố. Giới chứng khoán nhận định, những thông tin này sẽ tiếp tục là động lực cho biến động sắp tới của phố Wall.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=78462