Phó tổng thống có vai trò như thế nào tại Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Sự kiện ông Barack Obama công bố chọn chính trị gia lão luyện Joe Biden làm ứng viên phó tổng thống đã gây sự chú ý đặc biệt, do vai trò của nhân vật số hai trong chính quyền Mỹ ngày càng quan trọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=88994