Phó thủ tướng yêu cầu tránh tiêu cực trong việc nạo vét hàng hải

Bộ Giao thông phải chủ động chỉ đạo việc nạo vét, duy tu luồng hàng hải an toàn, tránh lãng phí và tiêu cực.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu trong năm 2017, Phó thủ tướng giao Bộ GTVT chủ động chỉ đạo tổ chức hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động hàng hải theo quy định, chống thất thoát, lãng phí và phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch bảo trì năm 2017, 16 tuyến luồng hàng hải sẽ được nạo vét, duy tu với tổng kinh phí gần 760 tỷ đồng. Trong đó, tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu thực hiện theo hình thức khoán gọn.

Trước đó, Cục Hàng hải đã báo cáo Bộ GTVT cho phép ghép một số tuyến luồng phù hợp về vị trí địa lý, thiết bị, kinh phí thành một gói thầu.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải sẽ công bố thông tin đấu thầu rộng rãi hơn để tăng số lượng nhà thầu tham gia, tạo sự cạnh tranh lành mạnh.

Anh Văn