Phó Thủ tướng: Xây dựng ngành tài chính hiện đại

    Gốc

    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh phải xây dựng ngành tài chính hiện đại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trước mắt là tập trung hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214063/Default.aspx