Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các DN đã cổ phần hóa phải niêm yết

Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các DN đã cổ phần hóa phải niêm yết - Ảnh 1

Các doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ phải niêm yết trên thị trường chứng khoán

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản số 1768/TTg-ĐMDN ngày 6/10/2016 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế , tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01/11/2016.

Kỳ Thành