Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, thăm dò, khai thác dầu khí

  177 liên quanGốc

  Chiều 10-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cho biết, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, PVN tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách nhà nước với số nộp hàng năm chiếm tỷ trọng từ 9-11% tổng thu ngân sách chung của nhà nước và chiếm 16,5-17% tổng thu ngân sách trung ương. Đóng góp cho GDP cả nước trung bình hàng năm 10- 13%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 10,4%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn điều lệ đạt 15,8% của giai đoạn 2010-2019. Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đến hết năm 2019 là 861,4 nghìn tỷ đồng.

  Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm (trung bình trong 8 tháng năm 2020 giá dầu xuất bán chỉ bằng 73,7% giá dầu kế hoạch, giảm 23,1 USD/thùng so với mức giá 8 tháng năm 2019), tuy nhiên, nhờ áp dụng quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, Tập đoàn đã đạt kết quả khả quan với doanh thu đạt trên 372 nghìn tỷ đồng. Trong 8 tháng Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 45,0 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn kinh doanh có lãi, đảm bảo dòng tiền không bị gián đoạn. Các đơn vị thành viên đều hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định. Công tác quản trị, tiết giảm chi phí thực hiện nghiêm túc. Tập đoàn đã rà soát, xây dựng kế hoạch tiết giảm tối ưu chi phí theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (chủ yếu là chi phí quản lý, sản xuất) với mục tiêu cả năm 2020 là 9.307 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng tiết giảm 6.523 tỷ đồng, đạt 70,1% so với kế hoạch.

  Tổng Giám đốc PVN cho biết, trong công tác cổ phần hóa, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa tất cả các đơn vị trong danh mục giai đoạn 2017-2020 bao gồm: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa Dầu Bình Sơn (BSR). Các đơn vị đã hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu của các đơn vị trên sàn giao dịch Upcom/HSX. Số tiền đã thu về là 16.442 tỷ đồng, trong đó thặng dư nộp vào ngân sách nhà nước 7.346 tỷ đồng. Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam-SSG và Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP), thu được 2.075 tỷ đồng và lãi so với giá trị đầu tư ban đầu là 1.187 tỷ đồng.

  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, PVN là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước; tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý, PVN cần nâng cao năng lực của ngành dầu khí và các ngành tài nguyên, khoáng sản biển khác; từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới. Tập đoàn cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, thăm dò các bể trầm tích mới; gắn việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa chiến lược.

  TTXVN

   Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_231295_pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-duy-tri-on-dinh-cac-hoat-dong-san-xuat-tham-do-khai-thac-dau-khi.aspx