Phó Thủ tướng tiếp Thủ hiến Lãnh thổ Bắc Ôxtrâylia

    Gốc

    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ôxtrâylia là rất lớn, nhất là trên ba lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và lao động.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213902/Default.aspx