Phó Thủ tướng Thái Lan dọa kiện đảng PPP

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Thủ tướng Thái Lan Sonthi Boonyaratkalin đã dọa sẽ kiện Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) về những lời tố cáo rằng một binh sĩ đã gí súng vào đầu một đảng viên của PPP tại tỉnh Amnat Charoen.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221802/Default.aspx