Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2022 với 1 số cán bộ

Một số cán bộ thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu từ 1/11/2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2022 đối với một số cán bộ thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1/11/2022.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1/11/2022.

Cụ thể, theo Quyết định số 1171/QĐ-TTg ngày 6/1/2022, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 6/10/2022, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 6/10/2022, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 29/08/2022, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1/11/2022.

Theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 19/10/2022, ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2022.

Thanh Thủy

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-ky-quyet-dinh-nghi-huu-tu-1112022-voi-1-so-can-bo-post230882.gd