Phó thủ tướng: Kiên quyết đưa dân khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10, nếu ai chây ỳ thì cưỡng chế.

Thắng Quang - Trà My