Phó Thủ tướng: EVN phải là tập đoàn kinh tế mạnh, cạnh tranh ở khu vực, thế giới

  Yêu cầu được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt ra với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  Theo Phó Thủ tướng, những yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới đặt ra cho ngành điện nhiệm vụ rất nặng nề. Cụ thể, EVN phải phát triển hạ tầng ngành điện đồng bộ, thông minh và hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN.

  Đẩy nhanh việc xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.

  Chủ động để sản xuất được một số thiết bị chính trong ngành; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

  Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng; phải nâng cao hơn nữa khâu dịch vụ khách hàng, tiếp tục phát huy thành tích tiên phong phục vụ người dân và doanh nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

  EVN phải bảo đảm vững chắc an ninh cung ứng điện, cung cấp đầy đủ điện năng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái”, Phó Thủ tướng nói.

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  Để làm được điều đó, phải phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, hội nhập quốc tế. Sản xuất kinh doanh điện năng, tư vấn điện có hiệu quả, phát triển bền vững. Nâng cao năng lực cạnh tranh của EVN, không chỉ trong nước mà ở cả khu vực và thế giới.

  Từ đó Phó Thủ tướng đặt ra nhiệm vụ với EVN. Cụ thể, yêu cầu EVN tham mưu, phối hợp với Bộ Công Thương để thực hiện hoàn thành quy hoạch điện VIII, trong đó xác định rõ quy mô, tổng công suất nguồn điện cho từng giai đoạn; cơ cấu nguồn điện; ưu tiên các nguồn điện sạch, năng lượng tái tạo với cơ cấu phù hợp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống trong từng giai đoạn; không gian bố trí và thời gian thực hiện đầu tư các nguồn điện phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

  Quy hoạch phát triển mạng lưới truyền tải đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất nguồn điện, truyền dẫn điện đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

  Chủ động tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện và hệ thống truyền tải điện đáp ứng yêu cầu đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

  Vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước.

  Đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện đồng bộ theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt, trong đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang chậm tiếp độ.

  Đa dang hóa các loại hình phát điện, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo với tỷ trọng hợp lý.

  Phát triển nguồn điện mới đi đôi với đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ hiện đại; nghiên cứu đổi mới công nghệ các nhà máy điện đang vận hành, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

  Đầu tư phát triển lưới điện đồng bộ với phát triển nguồn điện; khắc phục triệt để hiện tượng quá tải tại một số đường dây và trạm biến áp, đặc biệt chú trọng việc giải tỏa công suất nguồn điện năng lượng tái tạo.

  Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng tiêu chí phát triển điện mặt trời áp mái, không để tình trạng trục lợi chính sách.

  Nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh, công nghệ hiện đại để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng.

  Thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện.

  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng… tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh các thủ tục về quản lý vốn, tài sản, đầu tư xây dựng để EVN thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Các địa phương cùng EVN quản lý chặt chẽ các hồ, đập, công trình điện; tạo thuận lợi về mặt bằng để Tập đoàn triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ.

  Bộ Công Thương, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổng hợp tất cả các kiến nghị EVN nêu tại Hội nghị hôm nay, kiến nghị phương án xử lý, sớm báo cáo Thủ tướng để kịp thời tháo gỡ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

  Hòa Bình

  Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-thu-tuong-evn-phai-la-tap-doan-kinh-te-manh-canh-tranh-o-khu-vuc-the-gioi-ar590413.html