Phó thủ tướng đề nghị tòa án, viện kiểm sát xử lý khiếu kiện vụ Formosa

Phó thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tòa án, kiểm sát địa phương xử lý các khiếu nại, kiện cáo người dân theo đúng quy định của pháp luật và sẵn sàng phối hợp khi có nhiệm vụ phát sinh.

Phó thủ tướng đề nghị tòa án, viện kiểm sát xử lý khiếu kiện vụ Formosa - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bồi thường đợt 1 phải xong trước Tết

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, người dân, các đơn vị, tổ chức liên quan, khẳng định Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản bao quát được các đối tượng bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế tập trung khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng, chậm nhất trước Tết âm lịch để người dân bước đầu ổn định đời sống.

Thành lập tổ công tác xử lý hải sản tồn kho

Về xử lý số lượng hàng hải sản tồn kho, đối với lượng hải sản tồn kho không đảm bảo an toàn thực phẩm (bị nhiễm độc) đã được tiêu hủy, Phó thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ cho người dân theo đơn giá, định mức, khối lượng đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 25.12.2016.

Đối với lượng hải sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm (không nhiễm độc), UBND 4 tỉnh cần nhanh chóng tiến hành phân loại rõ theo chất lượng: loại hải sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để làm thực phẩm cho người và loại hải sản không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện để làm thực phẩm cho người (chỉ có thể dùng vào các mục đích khác như thức ăn chăn nuôi…, hoặc tiêu hủy); thống kê, chốt số lượng của từng loại và chịu trách nhiệm về kết quả thống kê này. Đề xuất giải pháp xử lý, định mức hỗ trợ, báo cáo tổ công tác liên ngành do Bộ Công Thương làm tổ trưởng.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (có thể mời đại diện Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia) với nhiệm vụ là đánh giá, xác nhận kết quả phân loại của 4 tỉnh. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ này đồng thời với các tỉnh phân loại, thống kê để bảo đảm nhiệm vụ đánh giá, xác nhận được kịp thời.

Riêng đối với số lượng phát sinh thêm (như báo cáo của Quảng Bình tại cuộc họp), yêu cầu tỉnh Quảng Bình có giải trình, chứng minh nguồn gốc cụ thể (hóa đơn chứng từ, ngày tháng, đơn vị cung ứng…) với Tổ công tác liên ngành và phải được Bộ Y tế kiểm nghiệm. Trên cơ sở đó Tổ công tác liên ngành báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình rà soát, làm rõ kinh phí hỗ trợ chênh lệch giá bán cho các chủ tàu cá khai thác xa bờ trong thời gian từ ngày 30.4.2016 đến ngày 15.5.2016 đảm bảo không trùng lặp với tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chỉ đạo tại Công văn số 9942/VPCP-KTTH ngày 17.11.2016.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về việc môi trường biển đã an toàn, về kết quả xử lý hành chính, công tác giám sát hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Cùng với đó là đấu tranh, vạch mặt các đối tượng phản động, lợi dụng tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền, các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tòa án, kiểm sát địa phương xử lý các khiếu nại, kiện cáo người dân theo đúng quy định của pháp luật và sẵn sàng phối hợp khi có nhiệm vụ phát sinh.

Hoàng Long