Phố phường Thủ đô sẽ khác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau hơn một tháng tuyên truyền vận động và tổ chức sắp xếp, ngày mai, 1/7 các quy định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố, 48 điểm di tích và không để xe trên 54 tuyến hè phố Thủ đô sẽ có hiệu lực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=71922