Phố phường nhếch nhác vì bô rác

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Bô rác là những điểm trung chuyển, thu gom rác sinh hoạt hàng ngày trước khi vận chuyển đến nơi xử lí. Thế nhưng hiện nay, phần lớn các bô rác đều nằm lộ thiên trong khu vực dân cư. Đây là nơi phát sinh các mầm mống...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/11/20081111.72377.ca