Phố Main - Phố Wall bất đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bản khảo sát hằng quý, được thực hiện bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED đối với các nhà cho vay lớn, mới công bố tuần này cho thấy, tình hình thắt chặt tín dụng đang diễn ra trên diện rộng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=59060