Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định bà Nguyễn Thị Mai Phương chưa từng học tại trường hay được cấp bằng cử nhân tại chức Lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Theo VTC1